Visie

Since 1988

Heyligers architects is opgericht in 1988 door Willem Heyligers. Het bureau voor architectuur, interieurarchitectuur en projectmanagement heeft alle disciplines in huis om projecten van bijna elke omvang en complexiteit te ontwerpen en te begeleiden.

Heyligers architects is één bureau met twee studio’s (in Amsterdam en Utrecht). Partners Willem Heyligers, Lonneke Leijnse en Marleen Valstar geven gezamenlijk leiding aan de studio’s met circa 20 talentvolle architecten en interieurarchitecten, daarnaast maken er gemiddeld 2 stagiaires onderdeel uit van het studioteam. Heyligers architects is lid van de BNA – Branchevereniging Nederlandse Architectenbureau’s.

Veelzijdig

Heyligers architects werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers, in binnen- en buitenland. Onze opdrachten variëren van transformatie, hergebruik en herinrichting van bestaande panden: kantoren, restaurants, hotels, wellnesscentra, winkels, particuliere huizen, grotere en kleinere monumentale panden. Op het gebied van kantoorprojecten zijn we gespecialiseerd in innovatief interieurontwerp gecombineerd met een hoogwaardige technische infrastructuur.

Werkwijze

Elk geslaagd interieurontwerp begint met het in kaart brengen van de bouwkundige situatie en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Om tot de juiste vertaalslag te komen besteden wij gedurende het hele ontwerptraject veel aandacht aan communicatie met de opdrachtgever. Wij nemen de tijd voor gesprekken en presenteren onze voorstellen in 2D of 3D visualisaties.

Heyligers architects kan zowel worden ingeschakeld voor een interieurontwerp als een compleet project. Bij de realisatie van een project dragen wij de verantwoordelijkheid over elke stap in het proces: van schetsontwerp tot en met de oplevering. Daarbij gaan kwaliteit van het ontwerp, financiële randvoorwaarden en planning in één hand. Onze geïntegreerde expertise is binnen het bureau onderverdeeld in de werkvelden: architectuur, design, projectmanagement, kantoorinnovatie en duurzaamheid.

https://www.heyligersarchitects.nl/wp-content/uploads/2021/10/Heyligers-Architects-Urban-Industrial-Amsterdam-Foto-004.jpg

Kantoorinnovatie

Het kantoor is het DNA van een bedrijf. Het werken van nu vraagt om een werkomgeving die functioneert als een plek voor ontmoeting, samenwerking en kennisuitwisseling. Heyligers architects begint het inrichten van een kantoor met een grondige analyse van de doelstellingen en werkprocessen van de organisatie.

Heyligers architects is sinds 2000 betrokken bij vele innovatieve kantoorconcepten met werkplekken op maat, een hoogwaardige technische infrastructuur en duurzame oplossingen.

Kenmerkend voor onze aanpak is de integrale benadering van techniek van de gebouwergonomie zoals klimaat, daglicht en kunstlicht onderdeel van het ontwerp. Met als resultaat een kantoor waar mensen zich prettig voelen en dat bijdraagt aan de arbeidsproductiviteit en dynamiek op de werkvloer.

Herbestemmen & Transformatie

Nederland heeft veel leegstaande kantoorpanden. Voor veel van die panden kan herbestemming dé oplossing zijn. Heyligers architects heeft ruime ervaring in het transformeren van gebouwen. Dat doen we door de oplossing te zoeken in de functie en het gebruik van een pand. Het gebouw wordt in dienst gesteld van de gebruikers, en niet andersom.

Wij denken graag met u mee over plannen om leegstaande panden nieuw leven in te blazen en op een duurzame manier te ontwikkelen voor een tweede leven. Of het nu gaat om oude panden, monumenten of – verouderde – nieuwbouw.

Heyligers architects heeft de herbestemming van diverse (rijks)monumenten uitgevoerd, bijvoorbeeld het Renaultgebouw (garage) in Amsterdam, een van de eerste succesvolle transformaties naar een duurzaam en multifunctioneel gebruik. Het voormalige Renaultgebouw is de huidige huisvesting van Café Restaurant Dauphine, de FD Mediagroep, een sportschool en diverse kantoren.

Bij de aanpak van oude panden en monumenten zorgen we voor een bijzonder samengaan van de bestaande situatie met de nieuwe ingrepen. In het ontwerp maken we duidelijk onderscheid tussen oud en nieuw. HEYLIGERS architects is bekend met de complexe regelgeving die met het verbouwen van monumenten gepaard gaan. Ook hebben we bewezen goed te kunnen communiceren met betrokken instanties zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeenten en andere overheden.

Heyligers architects is medeoprichter en lid van Refill, het netwerk van innovatieve bedrijven dat zich bezighoudt met het vraagstuk van leegstand. Refill heeft zich als doel gesteld om deze panden een duurzame, multifunctionele invulling te geven. De aangesloten partners werken in teams samen en vormen een inspirerend en productief netwerk dat de kloof overbrugt tussen aanbod van lege kantoren en de groeiende vraag naar multifunctionele ruimten.

Duurzaamheid

De aandacht voor duurzaam (ver)bouwen, groene kantoren en cradle to cradle blijft toenemen. Een duurzaam en energie efficiënt kantoorgebouw maakt op korte en lange termijn echt een verschil. In energiekosten, CO²-uitstoot en in arbeidsproductiviteit. Onze manier van werken heeft al vaak tot verrassende en duurzame oplossingen geleid.

Heyligers architects heeft de expertise om te adviseren bij alle fases binnen een project die met duurzaamheid te maken hebben: locatie- en gebouwkeuze, kantoorconcept, energie- en installatieconcept, materiaalgebruik en detaillering. Daarbij besteden we ook veel aandacht aan de kwaliteit van het binnenmilieu.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een verbetering van het binnenmilieu tot een stijging van de arbeidsproductiviteit leidt. Vooral de keuze van materialen en installatieconcept hebben direct invloed op het binnenmilieu. Juist bij gebouwinstallaties is innovatief denken in de conceptuele fase essentieel. Als specialist op dit terrein hebben wij veel kennis van de nieuwste oplossingen en mogelijkheden.

Heyligers architects heeft ruime ervaring met het behalen van duurzaamheid certificering, zoals onder andere LEED, GreenCalc+ en BREEAM en de bijbehorende trajecten.