Naspers Berlijn

Een jaar na oplevering van het Nederlandse kantoor van Naspers in Hoofddorp, is Heyligers d+p opnieuw gevraagd voor hen een interieur- ontwerp te maken. Ditmaal voor een kantoor in Berlijn. Volgend voorjaar zal OLX, het bedrijfs- onderdeel van het van origin uit Kaapstad gevestigde Naspers, zijn intrek nemen in het John F. Kennedy Haus. Deze bevindt zich op het Washingtonplatz in het ‘nieuwe centrum’ van Berlijn. Naspers zal de 2e verdieping gaan betrekken.

Het ontwerp zal gebaseerd zijn op een open werkplek concept in combinatie met de huisstijl van Naspers Hoofddorp. Hd+p is verantwoor- delijk voor ontwerp en projectmanagement.

Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Naar verwachting zal Naspers eind Maart 2016 kunnen verhuizen.